План роботи психолога


Затверджую                                                                      Погоджую
Директор ДПТНЗ                                                            Завідувач лабораторії ПК ДЕ Р    
“Красилівський професійний ліцей”                            НМЦ ПТО ПК Хмельницької   області                                                    
____________ Л.І. Маланчак                                          _____________ Н.М.Сиско


Перспективний план
роботи практичного психолога
ДПТНЗ Красилівський професійний ліцей
Волинець Таїси Василівни
на 2019-2020 навчальний рік


Вступ
         Волинець Таїса Василівна займає посаду практичного психолога у ДПТНЗ “Красилівський професійний ліцей” з 2009 року, спеціаліст першої категорії, стаж роботи 10 років, у 2015 році проходила курси підвищення кваліфікації.
         З 2017 року і по теперішній час пройшла  курси і отримали такі сертифікати:
-         Психологи - онлайн і отримала сертифікат на тему: Практична психологія. Відносини батьки-діти”” (Перепилиця О.А.);
-         Університет класичної та сучасної психології, психотерапії та коучінгу на тему: “Основи тілесної терапії в роботі психолога” (Перепилиця О.А.);
-         Психологи - онлайн і отримала сертифікат на тему: “Основи тілесної терапії” (Перепилиця О.А.);
-         Всеукраїнська тренінгова компанія Основа і отримала сертифікат на тему: Теорія і практика пісочної терапії в роботі з різними категоріями населення (О.Тараріна).
-         Всеукраїнська науково-практична конференція і отримала сертифікат на тему: “Кар’єрна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників у постіндустріальному суспільстві: проблеми та перспективи розвитку ”;
-         Міжнародний онлайн - курс Prometheus і отримала сертифікат на тему: “Протидія та попередження боулінгу (цькування) в закладах освіти;
-         Всеукраїнська тренінгова компанія Основа і отримала сертифікат на тему: “Арт-терапія в роботі з роздратуванням і гнівом: як заспокоїти свої “дракони” ” (О.Тараріна);
-         Всеукраїнська тренінгова компанія Основа і отримала сертифікат на тему: “Як збільшити свою результативність за допомогою арт-практик? ” (О.Тараріна);
-         Всеукраїнська тренінгова компанія Основа і отримала сертифікат на тему: “ Маріанська впадина арт-терапії або як працювати з творчістю глибоко” (О.Тараріна);

Практичний психолог ДПТНЗ “Красилівський професійний ліцей” у своїй роботі керується такими нормативними документами:
1. Закон України  “Про освіту № 38-39, ст. 380, 2017 р.;
2. Закон України Про професійно-технічну освіту, № 32, 1998 р. із змінами та доповненнями;
3. Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні № 16, ст.167, 1993 р. із змінами та доповненнями;
          4. Закон України Про охорону дитинства” м. Київ, 26 квітня 2001 р.
№ 2402-ІІІ із змінами і доповненнями;
5. Етичний кодекс психолога, прийнятий на 1-му установчому зїзді Товариства психологів України від 20.12.1990 р.
          6.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.10 р “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання ”;
7. Лист Міністерств освіти і науки України  від 07.08.2015 р. № 2/3-14-1572-15” Щодо профілактики учинення дітьми навмисних само ушкоджень.
8. Лист Міністерств освіти і науки України  від 17.09.2015 р. № 1/9-442 “Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби”
9. Лист МОН України № 1/9-413 від 27.07.2017 Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.
10. Лист  МОН України від 19.10.2001 р. № 691 Положення про психологічний кабінет;
11.  Лист МОН України від 22.05.2018 р. № 509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України.
12. Лист МОН України від 27.06.2019 р. № 1/9-414 “Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок ”.
13. Лист  МОН України від 18.07.2019 р. № 1/9-462 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.
          14. Лист МОН України від 24.07.2019 р. № 1/9-477 Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України.
План роботи практичного психолога відповідає загальному плану закладу і пристосований до відповідного учнівського колективу.
І. Аналітична частина
Головним напрямом у плануванні роботи є профілактика, а саме: своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі. Тому були проведенні бесіди, лекції про запобігання скоєнню насилля між ровесниками, профілактика наркотичної залежності, правопорушень, злочинності, алкоголізму та здійснення дітьми навмисних самоушкоджень.
Не менш важливим напрямом роботи є діагностика, консультування, корекція. Основні завдання: психологічне обстеження дітей та підлітків, їхніх груп та колективів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи; надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.
Тому, особлива увага на 2019-2020 навчальний рік спрямована на вивчення особливостей адаптації учнів до нових умов навчання, характерологічних особливостей, статусу дітей в учнівському колективі.

II. Цілепокладаюча частина
Мета полягає у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку молоді.
Робота психологічної служби полягає у забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто психолого-педагогічних умов для успішного вирішення завдань навчання та розвитку.
Основні завдання психологічної служби полягають:
 у  сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичного розвитку дитини.
Основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти  України на 2019-2020 навчальний рік:
-         психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти;
-         профілактика насильства в освітньому середовищі, створення безпечного середовища;
-         профілактика торгівлі дітьми;
-         психологічне забезпечення соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також батьків;
-         психологічне забезпечення постраждалим внутрішньо переміщених дітей та їх батьків в адаптації до нових умов проживання
-         профілактика інтернет-залежності;
-         профілактика суїцидальної поведінки;
-         профілактика учинення учнями  навмисних само ушкоджень;
-         психологічна підтримка готовності випускників до ЗНО.
Методична тема, над якою працює навчальний заклад: “Новітні інформаційно-комунікаційні технології, як важливий ресурс підвищення якості навчально-виробничого процесу”. Проблема, над якою працює практичний психолог: Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності практичного психолога. Метою діяльності є основні переваги та недоліки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі психологічної служби ліцею.
Основні завдання психолога щодо вирішення методичної проблеми:
  -  можливості ІКТ, їх функції, вирішення актуальних питань з їх допомогою;
  - практичне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес ліцею.
  
ІІІ. Змістова частина
з/п
Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
Діагностика


1.1.
Діагностика психічних станів і властивостей особистості:
Визначення типу  темпераменту за методикою РЕN (Ганс і Сибіла  Айзенки)
вересень
1 курс
каб. Успіх

1.2.
Визначення типу акцентуацій особистості за особистісним питальником Леонгарда - Шмішека.
вересень


1 курс
каб. Успіх

1.3.
Дослідження самооцінки психічних станів за методикою Шкала тривожності Тейлора.
жовтень

1-3 курси
каб. Успіх

1.4.
Діагностика емоційно-вольової сфери особистості:
 Дослідження вольової самореалізації за А. Звєрькова та Є. Ейдмана.
жовтень
1-3 курси
каб. “Успіх”1.5.
 Дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерса – Р. Даймонда.
листопад


1-3 курси
каб. Успіх

1.6.
 Дослідження егостанів за Г.Партико та Г.Кучерявою.
протягом року

1-3 курси
каб. Успіх

1.7.
Визначити рівень мотиваційної роботи та психологічної готовності до навчальної діяльності:
 Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів (Б.Пашнєв)
листопад

1-3 курси
каб. Успіх

1.8.
 Тест суб’єктивної локалізації контролю (СЛК) модифікований Дж. Роттером.
протягом року


1-3 курси
каб. “Успіх”

1.9.
Дослідження міжособистісних стосунків за методикою В.Стефансона Q – сортування
протягом року

1-3 курси
каб. Успіх

1.10.
Психодіагностика творчого потенціалу:
Опитувальник особистісної схильності до творчості за Г.Девісом.
грудень


1 курс
каб. Успіх

1.11.
Психодіагностика мотиваційної сфери особистості:
Особистісна шкала самооцінки С. Спілберга.
січень1-3 курси
каб. Успіх

1.12.
Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів – ДДО (за Є. Клімовим)
лютий


1-2 курси
каб. Успіх
1.13.
Методика визначення труднощів у встановленні контактів В.Бойка
березень
1-3 курси
каб. Успіх

1.14.
Тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О.Гончаренко, І. Мельникова)
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх

1.15.
Індивідуальна психодіагностика викладачів, майстрів та учнів.
протягом року

викладачі, майстри та учні
1.16.
Тестування та анкетування кл. керівників, викладачів та майстрів в/н.
протягом року

кл. керівники, викладачі та майстри в/н

1.17.
Анкета для батьків з метою вивчення особистості дитини.
протягом року

батьки

1.18.
Діагностика на запит.

протягом року
на запит

2.
Профілактика


2.1.
Профілактика шкідливих звичок та формування здорового способу життя.
жовтень
1-3 курси
каб. Успіх

2.2.
Профілактика насильства Стоп агресії
грудень
1-3 курси
каб. “Успіх”

2.3.
Тематичні заходи СНІД : подумай про майбутнє – обери життя.
січень
1-3 курси
каб. Успіх
2.4.
Профілактика безпечної поведінки учнів в інтернеті.
лютий
1-3 курси
каб. Успіх
2.5.
Профілактика конфліктних ситуацій учень-учень, учень-батьки, учень-педагоги, педагог- батьки.
протягом року

учні, батьки, педагоги
2.6.
Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми.
протягом року

учні, батьки, педагоги
2.7.
Релаксаційні заняття.
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
3.
Корекція


3.1.
Надання психологічної підтримки:
-         учням;
-         викладачам;
-         майстрам;
-         керуючому персоналу з різних питань.

протягом року
учні, майстри, викладачі, керуючий персонал

3.2.
Проведення індивідуальної психокорекційної роботи з “девіантними” підлітками та юнаками.
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
3.3.
Групова та індивідуальна корекційна робота. Проведення корекційної програми за результатами діагностування
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
3.4.
Корекція порушень у розвитку психічних процесів, станів та властивостей особистості.
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
4.
Консультування


4.1.
Проведення індивідуальних та групових консультацій:
-         учнів;
-         майстрів;
-         викладачів.

постійно
викладачі, майстри та батьки
каб. “Успіх”

4.2.
Консультативна робота з батьками.
постійно
батьки
каб. “Успіх”
4.3.
Проведення  індивідуальних бесід, зустрічі з батьками.
постійно
психолог
каб. “Успіх”
4.4.
Надання психологічної допомоги дітям, що перебувають у кризових життєвих ситуаціях.
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
4.5.
Визначення профорієнтації учнів шкіл з питань вступу в Красилівський професійний ліцей.
наприкінці навчального року

учні
каб. “Успіх”
4.6.
Проведення консультацій адміністрації ліцею.
постійно
адміністрація ліцею
каб. Успіх

5.
Просвіта


5.1.
Виступ перед учнями.
Теми:
Булінг в Україні – що таке булінг, його види, як з ним боротися”.
“Торгівля людьми. Рабство ”.
“ Формування навичок толерантного спілкування в учнівському середовищі”.
“Способи подолання стресу в період підготовки та проходження ЗНО ”.


вересень


листопад
лютий


квітенькаб. “Успіх”
учні
5.2.
Проведення лекцій для педагогічних працівників.
Теми:
“Розвиток педагогічної майстерності і особистісного зростання ”.
“Психологічна компетентність у виховному процесі через індивідуальний підхід”.
“Етичний кодекс педагога в  професійній діяльності”.
Синдром професійного вигорання: як зберегти психоемоційне здоровя педагога .вересень


листопад


січень

березень
каб. “Успіх”
педагогічні працівники

5.3.
Проведення лекцій для батьків.
Теми:
“Дитина… як її краще зрозуміти ”.
Насильство в сімї .
“Спілкування та взаємини в сімї ”.
Роль родини в розвитку моральних якостей дитини  .


жовтень

грудень
березень

квітеньбатьки
каб. “Успіх”

5.4.
Інформування учнів, батьків з питань психології за допомогою стенда Психологічний куточок.
протягом року


психолог
каб. “Успіх”
6.
Організаційно-методична діяльність


6.1.
Складання  плану роботи (на місяць, на рік).
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.2.
Введення документації.
постійно

психолог
каб. “Успіх”
6.3.
Участь у засіданнях обласної секреції, отримання фахових консультацій в НМЦ ПТО ПК.
протягом року
Н. М. Сиско – завідувач відділу ПК ДЕ Р

6.4.
Робота в бібліотеці, самопідготовка.
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.5.
Підготовча робота до проведення лекцій, ділових ігор, тренінгів, виступів для учнів, педагогічних працівників та батьків.
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.6.
Складання звіту про виконану роботу (за чверть, за рік).
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.7.
Обробка результатів тестування.
постійно
психолог
каб. “Успіх”
6.8.
Накопичення психологічного інструментарію (тести, анкети).
постійно

психолог
каб. “Успіх”
6.9.
Підбір навчальної та науково-методичної літератури.
постійно

психолог
каб. “Успіх”
6.10.
Участь у педрадах,
постійно


психолог
каб. “Успіх”
7.
Зв’язки з громадськістю7.1.
Відвідування учнів дома, бесіда з батьками.
за вимогою

психолог
7.2.
Відвідування батьків за місцем роботи.
за вимогою
психолог
7.3.
Співпраця з районним відділом соціальної служби сімї, молоді та спорту.
постійно

психолог
7.4.
Співпраця з службою у справах неповнолітніх.
постійно

психолог
7.5.
Співпраця з медичними фахівцями.
постійно

психолог
7.6.
Співпраця з службою зайнятості.
постійно

психолог
7.7.
Співпраця з районним центром практичної психології.
постійно

психолог

Психолог Красилівського професійного ліцею

Волинець Т. В. _________
Затверджую                                                                      Погоджую
Директор ДПТНЗ                                                            Завідувач лабораторії ПК ДЕ Р    
“Красилівський професійний ліцей”                            НМЦ ПТО ПК Хмельницької                                                                                                                   області                                                    
____________ Л.І. Маланчак                                          _____________ Н.М.Сиско


Перспективний план
роботи практичного психолога
ДПТНЗ Красилівський професійний ліцей
Волинець Таїси Василівни
на 2018-2019 навчальний рік


Вступ
         Волинець Таїса Василівна займає посаду практичного психолога у ДПТНЗ “Красилівський професійний ліцей” з 2009 року, спеціаліст другої категорії, стаж роботи 9 років, у 2015 році проходила курси підвищення кваліфікації.
         За 2017 рік пройшла  курси і отримали такі сертифікати:
-         Психологи - онлайн і отримала сертифікат на тему: Практична психологія. Відносини батьки-діти”” (Перепилиця О.А.);
-         Університет класичної та сучасної психології, психотерапії та коучінгу на тему: “Основи тілесної терапії в роботі психолога” (Перепилиця О.А.);
-         Психологи - онлайн і отримала сертифікат на тему: “Основи тілесної терапії” (Перепилиця О.А.);
-         Всеукраїнська тренінгова компанія Основа і отримала сертифікат на тему: Теорія і практика пісочної терапії в роботі з різними категоріями населення (О.Тараріна).
Практичний психолог ДПТНЗ “Красилівський професійний ліцей” у своїй роботі керується такими нормативними документами:
1. Закон України  Про освіту № 38-39, ст. 380, 2017 р.;
2. Закон України Про професійно-технічну освіту, № 32, 1998 р. із змінами та доповненнями;
3. Закон України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні № 16, ст.167, 1993 р. із змінами та доповненнями;
          4. Закон України Про охорону дитинства” м. Київ, 26 квітня 2001 р.
№ 2402-ІІІ із змінами і доповненнями;
5. Етичний кодекс психолога, прийнятий на 1-му установчому зїзді Товариства психологів України від 20.12.1990 р.
          6.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.10 р “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання ”;
7. Лист Міністерств освіти і науки України  від 07.08.2015 р. № 2/3-14-1572-15” Щодо профілактики учинення дітьми навмисних само ушкоджень.
8. Лист Міністерств освіти і науки України  від 17.09.2015 р. № 1/9-442 “Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби”
9. Лист МОН України № 1/9-413 від 27.07.2017 Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.
10. Лист  МОН України від 19.10.2001 р. № 691 Положення про психологічний кабінет;
11.  Лист МОН України від 22.05.2018 р. № 509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України.
12. Лист  МОН України від 07.08.2018 р. № 1/9-487 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н. р.
13. Лист МОН України від 05.09.2018 р. № 1/9-529 Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України.
План роботи практичного психолога відповідає загальному плану закладу і пристосований до відповідного учнівського колективу.
І. Аналітична частина
Головним напрямом у плануванні роботи є профілактика, а саме: своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі. Тому були проведенні бесіди, лекції про запобігання скоєнню насилля між ровесниками, профілактика наркотичної залежності, правопорушень, злочинності, алкоголізму та здійснення дітьми навмисних самоушкоджень.
Не менш важливим напрямом роботи є діагностика, консультування, корекція. Основні завдання: психологічне обстеження дітей та підлітків, їхніх груп та колективів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи; надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності.
Тому, особлива увага на 2018-2019 навчальний рік спрямована на вивчення особливостей адаптації учнів до нових умов навчання, характерологічних особливостей, статусу дітей в учнівському колективі.

II. Цілепокладаюча частина
Мета полягає у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку молоді.
Робота психологічної служби полягає у забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто психолого-педагогічних умов для успішного вирішення завдань навчання та розвитку.
Основні завдання психологічної служби полягають:
 у  сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичного розвитку дитини.
Основні напрями діяльності психологічної служби системи освіти  України на 2018-2019 навчальний рік:
-         психологічне забезпечення і соціально-педагогічний супровід інклюзивної освіти;
-         профілактика насильства в освітньому середовищі;
-         профілактика торгівлі дітьми;
-         психологічне забезпечення соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також батьків;
-         профілактика інтернет-залежності;
-         профілактика суїцидальної поведінки;
-         профілактика учинення учнями  навмисних само ушкоджень;
-         психологічна підтримка готовності випускників до ЗНО.
Методична тема, над якою працює навчальний заклад: “Новітні інформаційно-комунікаційні технології, як важливий ресурс підвищення якості навчально-виробничого процесу”. Проблема, над якою працює практичний психолог: Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності практичного психолога. Метою діяльності є основні переваги та недоліки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі психологічної служби ліцею.
Основні завдання психолога щодо вирішення методичної проблеми:
  -  можливості ІКТ, їх функції, вирішення актуальних питань з їх допомогою;
  - практичне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес ліцею.
  
ІІІ. Змістова частина
з/п
Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти
Термін проведення
Де і з ким проводиться
1
Діагностика


1.1.
Діагностика психічних станів і властивостей особистості:
Визначення типу  темпераменту за методикою  Г. Айзенка.
вересень
1 курс
каб. Успіх

1.2.
Визначення типу акцентуацій особистості за особистісним питальником Г. Шмішека.
вересень


1 курс
каб. Успіх

1.3.
Дослідження самооцінки психічних станів за Г. Айзенком.
жовтень

1-3 курси
каб. Успіх

1.4.
Діагностика емоційно-вольової сфери особистості:
 Дослідження схильності до ризику (за О. Шмельовим).
жовтень
1-3 курси
каб. Успіх1.5.
 Визначення показників та форм агресії за методикою А.Басса та А.Дарки (адаптація О. Осницького).
листопад


1-3 курси
каб. Успіх

1.6.
 Дослідження імпульсивності за В. Лосєнком.
протягом року

1-3 курси
каб. Успіх

1.7.
Визначити рівень мотиваційної роботи та психологічної готовності до навчальної діяльності:
 Самооцінка поведінки в конфліктній ситуації за Н. Леоновою.
листопад

1-3 курси
каб. Успіх

1.8.
 Опитувальник Автономність-залежність особистості у навчальній діяльності за Г. Пригніною
протягом року


1-3 курси
каб. Успіх

1.9.
Дослідження міжособистісних стосунків за Т. Лірі.
протягом року

1-3 курси
каб. Успіх

1.10.
Психодіагностика творчого потенціалу:
Методика вивчення рівня невербальної креативності за П. Торренсом.
грудень


1 курс
каб. Успіх

1.11.
Психодіагностика мотиваційної сфери особистості:
Особистісна шкала самооцінки С. Спілберга.
січень1-3 курси
каб. Успіх

1.12.
Типологія особистості та привабливе професійне середовище за Д. Голландом.
лютий


1-2 курси
каб. Успіх
1.13.
Оцінка комунікативного контролю в спілкуванні за М. Снайдером.
березень
1-3 курси
каб. Успіх

1.14.
Методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська).
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх

1.15.
Індивідуальна психодіагностика викладачів, майстрів та учнів.
протягом року

викладачі, майстри та учні
1.16.
Тестування та анкетування кл. керівників, викладачів та майстрів в/н.
протягом року

кл. керівники, викладачі та майстри в/н

1.17.
Анкета для батьків з метою вивчення особистості дитини.
протягом року

батьки

1.18.
Діагностика на запит.

протягом року
на запит

2.
Профілактика


2.1.
Профілактика шкідливих звичок та формування здорового способу життя.
жовтень
1-3 курси
каб. Успіх

2.2.
Акція “16 днів проти насильства”.
грудень
1-3 курси
каб. “Успіх”

2.3.
Тематичні заходи СНІД не залишимося байдужими.
січень
1-3 курси
каб. Успіх
2.4.
Уроки добра.
лютий
1-3 курси
каб. Успіх
2.5.
Профілактика конфліктних ситуацій учень-учень, учень-батьки, учень-педагоги, педагог- батьки.
протягом року

учні, батьки, педагоги
2.6.
Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми.
протягом року

учні, батьки, педагоги
2.7.
Релаксаційні заняття.
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
3.
Корекція


3.1.
Надання психологічної підтримки:
-         учням;
-         викладачам;
-         майстрам;
-         керуючому персоналу з різних питань.

протягом року
учні, майстри, викладачі, керуючий персонал

3.2.
Проведення індивідуальної психокорекційної роботи з “девіантними” підлітками та юнаками.
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
3.3.
Групова та індивідуальна корекційна робота. Проведення корекційної програми за результатами діагностування
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
3.4.
Корекція порушень у розвитку психічних процесів, станів та властивостей особистості.
протягом року
1-3 курси
каб. Успіх
4.
Консультування


4.1.
Проведення індивідуальних та групових консультацій:
-         учнів;
-         майстрів;
-         викладачів.

постійно
викладачі, майстри та батьки
каб. “Успіх”

4.2.
Консультативна робота з батьками.
постійно
батьки
каб. “Успіх”
4.3.
Проведення  індивідуальних бесід, зустрічі з батьками.
постійно
психолог
каб. “Успіх”
4.4.
Надання психологічної допомоги дітям, що перебувають у кризових життєвих ситуаціях.
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
4.5.
Визначення профорієнтації учнів шкіл з питань вступу в Красилівський професійний ліцей.
наприкінці навчального року

учні
каб. “Успіх”
4.6.
Проведення консультацій адміністрації ліцею.
постійно
адміністрація ліцею
каб. Успіх

5.
Просвіта


5.1.
Виступ перед учнями.
Теми:
Дитяча агресивність та її причини ”.
“Заекранне спілкування: пастки, які створюємо ми самі”.
“Кібербулінг в учнівському середовищі”.
Психологічні аспекти проходження співбесіди.


жовтень

листопад

лютий

квітенькаб. “Успіх”
учні
5.2.
Проведення лекцій для педагогічних працівників.
Теми:
“Управління стресом з метою збереження психологічного здоровя педагога”.
“Особистісне зростання педагога”.
“Імідж та його значення у професійній діяльності педагога”.
Причини виникнення і шляхи подолання педагогічного конфлікту.вересень


листопад

січень


березень
каб. “Успіх”
педагогічні працівники

5.3.
Проведення лекцій для батьків.
Теми:
“Вплив сім’ї на адаптацію підлітків”.
Насильство в сімї .
“Щоб здійснилися батьківські сподівання”.
Взаємини між дорослими і дітьми у родині: як уникнути суперечностей і запобігти конфліктам.


жовтень

грудень
березень

квітеньбатьки
каб. “Успіх”

5.4.
Інформування учнів, батьків з питань психології за допомогою стенда Психологічний куточок.
протягом року


психолог
каб. “Успіх”
6.
Організаційно-методична діяльність


6.1.
Складання  плану роботи (на місяць, на рік).
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.2.
Введення документації.
постійно

психолог
каб. “Успіх”
6.3.
Участь у засіданнях обласної секреції, отримання фахових консультацій в НМЦ ПТО ПК.
протягом року
Н. М. Сиско – завідувач відділу ПК ДЕ Р

6.4.
Робота в бібліотеці, самопідготовка.
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.5.
Підготовча робота до проведення лекцій, ділових ігор, тренінгів, виступів для учнів, педагогічних працівників та батьків.
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.6.
Складання звіту про виконану роботу (за чверть, за рік).
протягом року

психолог
каб. “Успіх”
6.7.
Обробка результатів тестування.
постійно
психолог
каб. “Успіх”
6.8.
Накопичення психологічного інструментарію (тести, анкети).
постійно

психолог
каб. “Успіх”
6.9.
Підбір навчальної та науково-методичної літератури.
постійно

психолог
каб. “Успіх”
6.10.
Участь у педрадах,
постійно


психолог
каб. “Успіх”
7.
Зв’язки з громадськістю7.1.
Відвідування учнів дома, бесіда з батьками.
за вимогою

психолог
7.2.
Відвідування батьків за місцем роботи.
за вимогою
психолог
7.3.
Співпраця з районним відділом соціальної служби сімї, молоді та спорту.
постійно

психолог
7.4.
Співпраця з службою у справах неповнолітніх.
постійно

психолог
7.5.
Співпраця з медичними фахівцями.
постійно

психолог
7.6.
Співпраця з службою зайнятості.
постійно

психолог
7.7.
Співпраця з районним центром практичної психології.
постійно

психолог

Психолог Красилівського професійного ліцею
Волинець Т. В. _________

Немає коментарів:

Дописати коментар

Як перестати дратуватись

 🤓 Як перестати дратуватись 🤓 Злість, роздратування і спалах гніву може викликати що завгодно – забутий телефон, неправильно припаркована ...